Bog

Innertemperatur:

Rare: -°
Medium: 70°
Well done: 75°

Innertemperatur

Innertemperatur för Bog

Läs om fler detaljer här nere

Mer om Bog