Bringa

Bringan här hela framdelen av djuret när man skurit bort bogen. Bringan består av flera lager muskler som har olika tillagningstid. Därför kokar man bringan tills alla delar är klara.

Innertemperatur:

Rare: -°
Medium: -°
Well done: 75°

Innertemperatur

Innertemperatur för Bringa